nybjtp

Habarlar

 • Chinaplas 2023 üstünlikli tamamlandy, indiki ýyl Şanhaýda görüşeris!

  Chinaplas 2023 üstünlikli tamamlandy, indiki ýyl Şanhaýda görüşeris!

  2023-nji ýylyň 20-nji aprelinde Şençzhenen halkara konwensiýa we sergi merkezinde CHINAPLAS2023 üstünlikli tamamlandy.4 günlük sergi diýseň meşhur boldy we daşary ýurtly myhmanlar köp boldy.Sergi zalynda gülläp ösýän sahna görkezildi.Sergi wagtynda köp sanly dom ...
  Koprak oka
 • Kast film bölümleri üçin bazar

  Kast film bölümleri üçin bazar

  Giriş: Häzirki wagtda çalt ösýän dünýäde amatly we arassaçylyk önümlerine isleg artýar.Sarp edijiler rahatlygy we işlemegi teklip edýän önümleri barha köp gözleýärler.Bu, dürli ind-de ulanylýan köpugurly material bolan kast filmine bolan islegiň artmagyna sebäp boldy ...
  Koprak oka
 • Nuoda Machinery guýma maşynlarynyň klassifikasiýasy we önümçilik ýörelgeleri

  Nuoda Machinery guýma maşynlarynyň klassifikasiýasy we önümçilik ýörelgeleri

  Döküm film enjamlaryny dürli amallara we ulanylyşyna görä aşakdaky kategoriýalara bölmek bolar: Bir gatlakly guýma film enjamlary: käbir ýönekeý gaplama filmleri we önümçilik filmleri we beýleki amaly programmalar üçin amatly bir gatly guýma film önümlerini öndürmek üçin ulanylýar.Köp gatly guýma fil ...
  Koprak oka