Önümlerimiz

Biziň garyşyk görnüşlerimiz we hemişe üýtgeýän mikrolot tertibi bilen size habar berdik.

doly gör
 • EVA / PE Super dury film film önümçilik liniýasy

  EVA / PE Super dury film film önümçiligi ...

  Önümçilik liniýasynyň aýratynlyklary 1) mixörite garyşyk funksiýasy we ýokary plastifikasiýa kuwwaty, gowy plastmassa, gowy garyş effekti, ýokary öndürijilikli nurbat dizaýny;2) Goşmaça doly awtomatiki düzediş T-die we APC dolandyryş awtomatiki galyňlyk ölçeýjisi bilen, filmiň galyňlygyny onlaýn awtomatiki ölçemeli we T-die awtomatiki sazlaň;3) spörite spiral ylgaýjy dizaýny bilen sowadyjy rulon, ýokary tizlikli önümçilikde filmiň sowadyş täsirine göz ýetiriň;4) Filmiň gyrasy materialy göni onlaýn gaýtadan işlemek.ajaýyp ...

  dükan
 • CPP köp gatlakly CO-Extrusion Cast film önümçilik liniýasy

  CPP köp gatlakly CO-Extrusion Cast Film Produ ...

  Önümçilik liniýasynyň aýratynlyklary 1) mixörite garyşyk funksiýasy we ýokary plastifikasiýa kuwwaty, gowy plastmassa, gowy garyş effekti, ýokary öndürijilikli nurbat dizaýny;2) Goşmaça doly awtomatiki düzediş T-die we APC dolandyryş awtomatiki galyňlyk ölçeýjisi bilen, filmiň galyňlygyny onlaýn awtomatiki ölçemeli we T-die awtomatiki sazlaň;3) spörite spiral ylgaýjy dizaýny bilen sowadyjy rulon, ýokary tizlikli önümçilikde filmiň sowadyş täsirine göz ýetiriň;4) Filmiň gyrasy materialy göni onlaýn gaýtadan işlemek.ajaýyp ...

  dükan
 • CPE köp gatlakly CO-ekstruziýa guýma film önümçilik liniýasy

  CPE köp gatlakly CO-Extrusion Cast Film Produ ...

  Önümçilik liniýasynyň aýratynlyklary Önümçilik liniýasynyň aýratynlyklary 1) Özboluşly garyşyk funksiýasy we ýokary plastifikasiýa kuwwaty, ajaýyp plastikligi, täsirli garyşyk, ýokary öndürijilikli nurbat gurluşy;2) Saýlanyp boljak doly awtomatlaşdyrylan T-die sazlamasy we APC dolandyryş awtomatiki galyňlyk ölçeýjisi, filmiň galyňlygyny onlaýn ölçemek we T-die awtomatiki sazlamak bilen enjamlaşdyrylan;3) Aýratyn spiral ylgaýjy bilen döredilen sowadyjy emele getiriji rulon, ýokary tizlikli önümçilik wagtynda filmiň optimal sowadylmagyny üpjün etmek ...

  dükan
 • Gözleg we gözleg güýji

  Gözleg we gözleg güýji

  Kompaniýamyzyň hünär gözleg topary bar we gözleg üstünlikleri üçin 20-den gowrak milli patent aldy.

  köpräk oka
 • Marketing tory

  Marketing tory

  Şu wagta çenli enjamlarymyz dünýäniň 30-dan gowrak ýurduna we sebitine satyldy.

  köpräk oka
 • Satuwdan soň hyzmat

  Satuwdan soň hyzmat

  Enjamyň kepillik döwründe, näsazlyk ýüze çyksa, kompaniýamyz ulanyjylara gysga wagtyň içinde önümçilige täzeden başlamaga kömek etmek üçin çözgütler bermäge jogapkärdir.

  köpräk oka
 • Senagat pudagy

  Senagat pudagy

  Gün modulyny gaplamak, saglygy goraýyş, gurluşyk aýnasy, çeýe gaplama, gündelik zerur zatlar, egin-eşik we aýakgap kompozisiýa materiallary we ş.m. ugurlaryndaky müşderiler üçin köp çözgüt hödürleýäris.

  köpräk oka
 • takmynan_img

biz hakda

“Quanzhou Nuoda Machinery Co., Ltd.” Hytaýda guýma film maşynynyň öňdebaryjy öndürijilerinden biridir.Biz esasan PE kast film liniýasy, EVA, PEVA guýma film maşyny, PE, PEVA guýma film çyzgysy, guýma film ekstruziýa liniýasy, EVA gün encapsulation film önümçilik liniýalary, guýma laminasiýa maşynyny öz içine alýan ähli kasting film maşynyny gözleýäris, ösdürýäris we öndürýäris. örtük laminasiýa maşyn, deşikli film çyzyklary we ş.m.

has köp düşün

iň soňky habarlar

 • Chinaplas 2023 üstünlikli tamamlandy, indiki ýyl Şanhaýda görüşeris!

  Chinaplas 2023 üstünlikli tamamlandy, indiki ýyl Şanhaýda görüşeris!

  2023-nji ýylyň 20-nji aprelinde Şençzhenen halkara konwensiýa we sergi merkezinde CHINAPLAS2023 üstünlikli tamamlandy.4 günlük sergi diýseň meşhur boldy we daşary ýurtly myhmanlar köp boldy.Sergi zalynda gülläp ösýän sahna görkezildi.Sergi wagtynda köp sanly dom ...

  Koprak oka
 • Kast film bölümleri üçin bazar

  Kast film bölümleri üçin bazar

  Giriş: Häzirki wagtda çalt ösýän dünýäde amatly we arassaçylyk önümlerine isleg artýar.Sarp edijiler rahatlygy we işlemegi teklip edýän önümleri barha köp gözleýärler.Bu, dürli ind-de ulanylýan köpugurly material bolan kast filmine bolan islegiň artmagyna sebäp boldy ...

  Koprak oka
 • Nuoda Machinery guýma maşynlarynyň klassifikasiýasy we önümçilik ýörelgeleri

  Nuoda Machinery guýma maşynlarynyň klassifikasiýasy we önümçilik ýörelgeleri

  Döküm film enjamlaryny dürli amallara we ulanylyşyna görä aşakdaky kategoriýalara bölmek bolar: Bir gatlakly guýma film enjamlary: käbir ýönekeý gaplama filmleri we önümçilik filmleri we beýleki amaly programmalar üçin amatly bir gatly guýma film önümlerini öndürmek üçin ulanylýar.Köp gatly guýma fil ...

  Koprak oka

gyzgyn önümler

 • PEVA / CPE Matt film önümçilik liniýasy
 • PE / EVA / PEVA nagyşly film önümçilik liniýasy

habar býulleteni